Opis proizvoda

Potpuno automatizovano merenje krvnog pritiska i pulsa na članku ruke
Sa indikatorom klasifikacije krvnog pritiska prema SZO
3 x 40 memorijskih mestaza 3 različita korisnika
Otkrivanje aritmije: upozorenje u slučaju mogućeg poremećaja srčanog ritma
Prikazuje prosek zadnja 3 merenja
Veliki LCD ekran od tečnog kristala
Signalizira greške u korišćenju
Pokazuje datum i vreme
Automatsko isključivanje
Aplikacija za ručni opseg 13,5 do 19,5 cm
Indikator istrošenosti baterija
Baterije se dobijaju uz proizvod
Praktična kutija za odlaganje
Garancija 3 godine