Opis proizvoda

– Slušalica (broj): 1

– Frekvencija: 1.9 GHz –

Raspon frekvencija: 1.88 GHz – 1.90 GHz –

Broj kanala: 120 kanala –

Sistem: DECT – GAP:

Broj telefonskih linija: 1 –

Veći broj slušalica: do 6 slušalica