Opis proizvoda

  • Adapter za konvertovanje digitalnog audio signala u analogni
  • Najčešće se koristi za priključivanje TV-a sa digitalnim izlazom na analogne zvučne sisteme
  • Poseduje Toslink + Coaxial (RCA) i 2 x RCA konektore