Display Port ili DP kabl se koristi za povezivanje video signala sa monitorom ili televizorom.
Isto tako, Display Port podržava i prenos audio signala visoke rezolucije.