HDMI splier 1 ulaz / 4 izlaza – pouzdano distribuira jedan HDMI izvor na četiri sinhronizovana izlaza.
Veliku raspodelu (distribuciju) signala postiže preko više kaskadnih HDMI spliter pojačivača.
Podržavane rezolucije: 720p/1080i/1080p
3D kompatibilan.