Opis proizvoda

Vrsta motora AC MOTOR
Prilagođavanje mikro podešavanja
Poluga za podešavanje
Sečivo za šišanje kose