Opis proizvoda

Tipovi čišćenja: Suvo
Vrsta posude za prašinu: Kesa
Metod odvajanja prljavštine: Filtriranje