Opis proizvoda

– Displej sa krupnim ciframa
– Mjerna jedinica: 1 kilogram
– Opseg mjerenja: Do 130 kilograma
– Korak skale 1 kilogram
– Jednostavno se čisti i održava
– Ručno podešavanje skale na nulu